Hem » Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy för Fönsterputs & Städ

Vi på Fönsterputs & Städ värnar om din personliga integritet och gör vårt yttersta för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter.

Nedan kan du läsa om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, t.ex. namn, adress, e-postadresser och användarbeteende.

Uppgifterna som Fönsterputs & Städ samlar in är uppgifter som kommer direkt ifrån dig när du använder våra tjänster eller när du använt vårt kontaktformulär.

För dig som kund har vi de personuppgifter som samlats in för att vi att kunna utföra den typ av tjänst som du köpt av oss.

För att vi ska få behandla dina personuppgifter behöver det självklart finnas en rättslig grund till detta. Det innebär att någon eller några av följande punkter nedan ska vara uppfyllda:

  1. Behandlingen av personuppgifterna ska vara nödvändig för att fullgöra avtalet med dig.
  2. Behandlingen av personuppgifter ska vara nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.
  3. Behandlingen av dina personuppgifter får göras efter en intresseavvägning mellan vårt berättigade intresse och din integritet.
  4. Behandling av dina personuppgifter får göras om du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

Nedan kan du läsa några exempel av fall där detta kan förekomma:

Hantering av köpt tjänst

Vi behandlar dina personuppgifter för att identifiera dig som kund eller användare, för att utföra våra tjänster enligt det avtal du och Fönsterputs & Städ kommit överens om. Detta för att kunna ta betalt för de tjänster du använder samt hantera dina fakturor och betalningar. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera eventuella fel och andra incidenter, klagomål och reklamationer.

Kommunikation

När du uppsöker kontakt med Fönsterputs & Städ eller Fönsterputs & Städ är i kontakt med dig angående våra tjänster behandlar vi de uppgifter vi behöver för att kunna svara på dina frågor.

Utveckling av tjänster

För att vi ska kunna utvecklas och bli bättre inom vår verksamhet behandlar vi personuppgifter samt statistik för analysbehov.

Direktmarknadsföring

För att vi ska kunna marknadsföra våra anpassade tjänster direkt till dig
behandlar vi dina personuppgifter så vi kan nå dig via t.ex. telefon och e-post.

Fullföljd av lag

För att fullfölja lagen (i enlighet med GDPR) behandlar vi personuppgifterna
enligt de riktlinjer vi har.

Hur länge sparar Fönsterputs & Städ personuppgifter?

Vi sparar givetvis inte personuppgifter längre än nödvändigt, detta varierar beroende på vad personuppgifterna används till. Som längst sparas personuppgifterna i tio år efter avslutat uppdrag. Detta för att kunna hantera eventuella klagomål eller frågor rörande den tjänst du använt hos oss. När tidsfristen löpt ut kommer vi att radera dina uppgifter på ett sätt så dessa ej går att koppla till dig.

Personuppgiftansvarig för företagets behandling av personuppgiter är Yahya Alahmad, org: 559308-5763.

Cookies

Vi använder oss av cookies på vår hemsida för att förbättra din upplevelse på vår hemsida. Fönsterputs & Städ använder tredjepartcookies i form av analyscookies och annonscookies. Genom detta lär vi känna dig lite bättre genom att samla in information om hur du som användare interagerar med vår hemsida samt ser
ditt visade intresse om vår hemsida.

Vi använder även cookies till remarketing. Remarketing innebär intressebaserad annonsering, dvs. att ditt beteende på vår webbsida kan användas för riktade annonser på andra webbplatser Om du inte vill acceptera cookies så är det möjligt att ställa in din webbläsare så att Cookiesfilerna inte laddas ned på din dator.

Information om Albacross behandling av dina personuppgifter

Vi informerar dig om behandling av personuppgifter på uppdrag av Albacross Nordic AB (“Albacross”). Information som samlas in från cookies som är inställda på din enhet och som kvalificerar sig som personuppgifter kommer att behandlas av Albacross, ett företag som erbjuder identifierings- och annonsinriktningstjänster med kontor i Stockholm och Krakow. Se nedan för fullständig kontaktinformation.

Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att det gör det möjligt för Albacross att förbättra en tjänst som tillhandahålls till oss och vår webbplats (t.ex. ”Lead Generation” -tjänst) genom att lägga till data i sin databas om företag. Albacross-databasen kommer förutom ”Lead Generation” att användas för riktade reklamändamål mot företag och för detta ändamål kommer data att överföras till tredjepartsleverantörer av datatjänster.
För tydlighetens skull gäller riktad reklam företag, inte gentemot individer. Uppgifterna som samlas in och används av Albacross för att uppnå detta syfte är information om IP-adressen från vilken du besökte vår webbplats och teknisk information som gör det möjligt för Albacross att skilja på olika besökare från samma IP-adress.

Albacross lagrar domänen från formulärinmatning för att korrelera IP-adressen med din arbetsgivare. För fullständig information om vår behandling av personuppgifter, se Albacross integritetspolicy.

Albacross Nordic AB Companyreg. nr 556942-7338 Kungsgatan
26 111 35 Stockholm, Sverige www.albacross.com – contact@albacross.com

Facebook-pixeln

Vi använder oss av Facebook-pixeln. Detta för att kunna visa annonser på Facebook som passar dig lite bättre, förutsatt att du är en Facebookanvändare och har gett Facebook tillåtelse till detta. Önskar du inte ge Facebook tillåtelse till detta kan du ta bort ditt godkännande via ditt Facebook-konto via följande adress: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_scre en “ Återkalla samtycke Du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande behandling av uppgifterna innan du återkallade ditt samtycke.